BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNETİM SİSTEMİ

Şirketimizin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönetim Sistemi, Üniversitelerde yürütülen projelerin internet ortamında başvurusunun yapılmasını ve üniversitelerde ki BAP Ofisleri tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Başvurular öğretim üyelerine verilen kullanıcılar ile kişisel olarak yapılır. Başvuru sonrasında proje durumu başvuran kişi veya çalışan tarafından kontrol edilebilir. Başvuru sonrasında projenin değelendirme işlemleri yapılabilmektedir. Bu işlemler, başvuru esnasında belirlenen hakem heyetine değerlendirme formu yollama ve doldurulan formları inceleme işlemlerini de kapsamaktadır.

Sistem hakemlerin elektronik posta yolu ile uyarılıp, kendilerine özel kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme girip, her üniversiteye özel değerlendirme sorularına yanıt verip sisteme kaydetmesini sağlamaktadır. Bunun dışında sistem proje devam ederken bütçe işlemlerini, harcama işlemlerini, ek ödenek işlemleri ve diğer bir çok işlemi kapsamaktadır.


Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönetim Sistemi Genel Özellikleri  

Tüm projelerin (BAP, Tübitak, Santez, Erasmus, Kosgeb vb.) tek bir sistem üzerinden takibinin yapılabilmesi.
Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilir Bilimsel Araştırma Projeleri başvurusu.
Hakem olarak atanan kişilere otomatik mail atılıp, hakemlerin proje hakkında değerlendirme yapmasının sağlanması.
Özelleştirilebilir hakem değerlendirme soruları.
Mutemetlerin sistem üzerinden kontrolü ve avansların mutemet üzerinden dağıtılması.
Detaylandırılımış proje harcama kalemleri.
Projelerin raporlanması ve projelere ait analizsel grafiklerin oluşturulması.


Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönetim Sistemi


Tanımlar
Proje Tip Tanımları: Projelerin tipleri tanımlanır
Bütçe Kod Tanımları: Bütçe kodları tanımlanır
Organizasyon Tanımları: Üniversite organizasyonları tanımlanır
Ünvan Tanımları: Ünvanlar tanımlanır
Firma Tanımları: Harcamalarda kullanılan firmalar tanımlanır
Sistem Ayarları: Sistemi üniversitelere özel hale getiren parametreler tanımlanır
Proje Değerlendirme Soruları: Proje değerlendirme için hakem soruları üniversitelere özel tanımlanır
 
 
Projeler
Başvuru Sonrası İşlemler: Alt komisyon ve komisyon işlemleri yapılır, hakem değerlendirme formunu kontrol edebilir
Proje İşlemleri: Proje üzerinde yapılacak değişiklikler kontrol edilir
Proje Tarihçe: Proje değişikliklerini kim, ne zaman, ne şekilde değiştirmiş kontrol edilir
Proje Bilgileri: Proje hakkında genel bilgiler gösterilir
Bütçe İşlemleri: Bütçe ekleme, ek bütçe ekleme, bütçe aktarımı yapılacak ve yapılan işlemler ayrıntılı olarak gösterilir
Ön Ödeme İşlemleri: Kredi, avans ve doğrudan alım işlemleri yapılır
Bütçe Harcaması İşlemleri: Harcama işlemlerini fatura bazlı kalem kalem girilir
Proje Raporları: Proje ara raporları takip edilir
 
Personel İşlemleri
Personel Tanımları: Proje için gerekli personeller tanımlanır
Proje Çalışan İşlemleri: Projede çalışacak kişiler tanımlanır
Mutemet Tanımları: Avans verecek mutemetler tanımlanır
Hakem İşlemleri: Projeyi değerlendirecek hakemlerin değerlendirme formunu elektronik olarak doldurması sağlanır
 
Proje Başvuru ve Takip İşlemleri
Proje Takip İşlemleri: Tüm projeleri takip edebileceğiniz bir numara veren başvuru formu oluşturulur(Bap ve diğer projeler için geçerlidir, isteğe bağlıdır)
Bap Başvuru İşlemleri: Bap için başvuru yapılır
Proje Görüntüleme İşlemleri: Filtreleri kullanarak istenilen projeleri listelenir, birim bazlı proje dağılım grafiğini çizilir
Bap Online Takip: Proje yöneticilerinin projelerinin durumalarını görmesini, bütçelerini kontrol etmesi sağlanır
 
  Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Ünipa A.Ş. Kat 1 No: 104 Bornova / İZMİR  •  Tel: (0232) 3889199  •  Faks: (0232) 3880684  •  info@unipa.com.tr